Privatnost

Uslovi korišćenja veb sajta

1. Uslovi
Pristupanjem ovom veb sajtu, pristajete da budete vezani ovim Uslovima korišćenja veb sajta, svim važećim zakonima i propisima, i slažete se da ste odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, zabranjeno je da koristite ili pristupate ovom sajtu. Materijali sadržani na ovom veb sajtu zaštićeni su važećim zakonom o autorskim pravima i žigovima.

2. Koristite licencu
Dozvoljeno je privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacija ili softvera) na veb stranici rvc.rs za lično, nekomercijalno tranzitno gledanje. Ovo je davanje licence, a ne prenos vlasništva, a pod ovom licencom ne smete:
modifikovati ili kopirati materijale;
koristiti materijale u komercijalne svrhe, ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);
pokušaj dekompajliranja ili obrnutog inženjeringa bilo kojeg softvera koji se nalazi na veb stranici rvc.rs;
ukloniti sva autorska prava ili druge vlasničke oznake iz materijala; ili
prebacite materijale drugoj osobi ili “zrcali” materijale na bilo kom drugom serveru.
Ova licenca se automatski raskida ako prekršite bilo koje od ovih ograničenja i može biti raskinuta od strane rvc.rs u bilo kom trenutku. Po prestanku gledanja ovih materijala ili po prestanku važenja ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale koje posjedujete, bilo u elektronskom ili u tiskanom obliku.
3. Disclaimer
Materijali na veb stranici rvc.rs su obezbijeđeni “kakvi jesu”. rvc.rs ne daje nikakve garancije, izričite ili implicirane, i ovime odriče i negira sve ostale garancije, uključujući, bez ograničenja, implicirane garancije ili uslove prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, ili ne-povrede intelektualne svojine ili drugih kršenja prava. Dalje, rvc.rs ne garantuje niti daje bilo kakve izjave u vezi sa tačnošću, mogućim rezultatima ili pouzdanošću upotrebe materijala na svom internet sajtu ili na neki drugi način koji se odnose na takve materijale ili na bilo koje sajtove povezane sa ovim sajtom.
4. Ograničenja
Ni u kom slučaju rvc.rs ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, odštetu zbog gubitka podataka ili profita, ili zbog prekida poslovanja) koji proizilazi iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe materijala na rvc. internetsku stranicu rs, čak i ako je rvc.rs ili ovlašteni zastupnik rvc.rs obaviješten usmeno ili pismeno o mogućnosti takve štete. Pošto neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija ili ograničenja odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, ova ograničenja se možda ne odnose na vas.

5. Revizije i greške
Materijali koji se pojavljuju na sajtu rvc.rs mogu da sadrže tehničke, tipografske ili fotografske greške. rvc.rs ne garantuje da su svi materijali na njegovom sajtu tačni, potpuni ili aktuelni. rvc.rs može u bilo koje vrijeme bez prethodne najave izmijeniti materijale sadržane na svojim veb stranicama. rvc.rs se, međutim, ne obavezuje da će ažurirati materijale.

6. Linkovi
rvc.rs nije pregledao sve sajtove povezane sa svojim Internet stranicama i nije odgovoran za sadržaj bilo kog povezanog sajta. Uključivanje bilo kog linka ne podrazumeva odobrenje od strane rvc.rs sajta. Korišćenje bilo kog povezanog veb sajta je na sopstveni rizik korisnika.

7. Izmene uslova korišćenja sajta
rvc.rs može u bilo kom trenutku bez prethodne najave revidirati ove uslove korišćenja za svoj veb sajt. Korišćenjem ovog veb sajta pristajete da budete vezani za aktuelnu verziju ovih Uslova korišćenja.

8. Važeći zakon
Za svaki zahtjev koji se odnosi na veb stranicu rvc.rs primjenjuju se zakoni države Srbija bez obzira na njegove odredbe o sukobu zakona.

Opšti uslovi i uslovi koji se odnose na korišćenje veb sajta.

Pravila o privatnosti
Vaša privatnost nam je veoma važna. Shodno tome, razvili smo ovu politiku kako bismo razumeli kako prikupljamo, koristimo, komuniciramo i otkrivamo i koristimo lične podatke. U nastavku je opisana naša politika privatnosti.

Pre ili u vreme prikupljanja ličnih informacija, identifikovaćemo svrhe za koje se prikupljaju informacije.
Mi ćemo prikupljati i koristiti lične podatke isključivo u svrhu ispunjavanja svrhe koju smo naveli i za druge kompatibilne svrhe, osim ako ne dobijemo pristanak dotičnog pojedinca ili kako to zahtijeva zakon.
Mi ćemo zadržati samo lične podatke sve dok je to neophodno za ispunjenje tih ciljeva.
Mi ćemo prikupljati lične podatke na zakonit i pošten način i, kada je to moguće, uz znanje ili pristanak dotičnog pojedinca.
Lični podaci treba da budu relevantni za svrhe za koje se koriste i, u meri u kojoj je to neophodno za te svrhe, treba da budu tačni, potpuni i ažurirani.
Lične podatke ćemo zaštititi razumnim sigurnosnim zaštitama od gubitka ili krađe, kao i neovlašćenim pristupom, otkrivanjem, kopiranjem, upotrebom ili modifikacijom.